Tác dụng của Extra seaweed với cây trồng

Extra seaweed: Thúc đẩy quá trình quang hợp làm tăng chất diệp lục, điều chỉnh tỷ lệ C/N thực vật, giúp cây xanh lá, mượt lá tăng cường quang hợp, cải thiện chất lượng cây trồng, tăng năng suất (20-40%), và có tác dụng giải độc đặc biệt từ đó giảm bớt việc sử dụng thuốc trừ sâu và phân bón.

Extra seaweed: Thúc đẩy quá trình quang hợp làm tăng chất diệp lục, điều chỉnh tỷ lệ C/N thực vật, giúp cây xanh lá, mượt lá tăng cường quang hợp, cải thiện chất lượng cây trồng, tăng năng suất (20-40%), và có tác dụng giải độc đặc biệt từ đó giảm bớt việc sử dụng thuốc trừ sâu và phân bón.+/ Ngoài ra nó có tác dụng rõ ràng khi kết hợp với thuốc diệt khuẩn khác gây ra bởi nấm, vi khuẩn và virus trong việc phòng ngừa và điều trị nắm bệnh, có thể làm tăng tác dụng nhiều hơn 30% và giảm liều lượng 10-30%.

+/ Khi kết hợp với thuốc trừ sâu có thể tăng tốc độ tăng trưởng của thực vật kháng côn trùng. Và nó có tác dụng thấm vào sâu mềm với thuốc trừ sâu, mà cả hai giết chết côn trùng và làm tăng hiệu suất.


+/ Nó có thể được sử dụng như một thuốc giải độc cho thuốc diệt cỏ. Thử nghiệm đã chỉ ra rằng DA có tác dụng giải độc trên hầu hết các chất diệt cỏ. DA và thuốc diệt cỏ kết hợp có hiệu quả có thể ngăn chặn ngộ độc cây trồng mà không làm giảm hiệu quả của thuốc diệt cỏ, do đó thuốc trừ cỏ có thể được sử dụng một cách an toàn.